Kapat
Pratik Bilgiler 442 views 0

Kpss’de Hangi Konular Çıkacak?

KPSS Konuları

Öğrencilerin Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki bölümün sorularını çözmeleri gerekmektedir. Öğrenciler Genel Yetenek Bölümü’nde; Türkçe, Sözel Mantık, Matematik ve Geometri sorularını çözmelidir. Genel Kültür Bölümü’nde ise; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgilere dayalı soruları cevaplamaları istenmektedir.

Türkçe

Türkçe sorularında öğrencilerin daha çok anlam bilgisine dayalı soruları çözmeleri istenmektedir. Soruların geneline bakıldığında paragraf soruları belirleyici olmaktadır. Anlam sorularının dışında sözcük türleri (isim-sıfat-zamir- zarf-fiil), yazım, noktalama gibi konulardan sorular karşımıza çıkmaktadır.

Sözel Mantık

KPSS sözel mantık soruları öğrencilerin konu bakımından en çok zorlandığı bölümlerin başında gelmektedir. Bu bölümde ise sıralama yapma, eşleştirme, konum bulma, tablo yorumlayabilme ile ilgili sorular öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu soruları çözmesi istenen öğrencilerden simgeleri anlamlı olarak kullanabilme, tablo oluşturabilme ve tablodan gerekli çıkarımlarda bulunabilmeleri istenmektedir.

Matematik ve Geometri

Matematik konularına bakıldığında öğrenciler temel matematik konusu olarak adlandırabileceğimiz; Temel Kavramlar-Doğal Sayılar- Tam Sayılar- Asal sayılar-Rasyonel Sayılar- Köklü Sayılar- Denklemler- Eşitsizlikler- Mutlak Değer- Oran Orantı- Problemler gibi konu başlıklarından sorumludurlar. Öğrencileri bu bölümde en çok zorlayan soru tiplerinin problem soruları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle problem soruları yapan adaylar diğer adaylara göre büyük avantaj sağlamaktadır. Matematik sorularının standart sapmasının da yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Geometri’de sınav soruları; Açılar, Üçgenler,  Çokgenler, Çember, Daire, Analitik Geometri’den oluşmaktadır. Bu bölümde adayların üç boyutlu düşünebilmeleri ve buna bağlı olarak soruları çözmeleri istenmektedir. Öğrencilerin birçoğunun korkulu rüyası olan Geometri dersinde yapılan sorular büyük önem arz etmekte ve diğer adayların önüne geçmek için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Tarih

Son yıllarda adayların canını en çok yakan alanlardan biri de şüphesiz tarih soruları bölümüdür. Bu bölüm sorularının zor ve detaylı olması adayları zorlamaktadır. Adayların İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türk İslam Devletleri, Osmanlı Devleti (kuruluş-yükselme-dağılma- gerileme dönemi özellikleri-ıslahat hareketleri) 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Dönemi İnkılapları, Cumhuriyet Dönemi Dış Politika, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, Yumuşama Dönemi gibi konuların geneline hâkim olması istenmektedir. Bu bölümde adayların karşısına çıkan 30 soru bu bölümün önemini ve sınavda ne kadar belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Coğrafya

Coğrafya konularında adayların ülkemizin doğal güzelliklerini, turizm faaliyetlerini, yer altı ve yer üstü kaynaklarını, iklim, nüfus, enerji kaynaklarını bilmesi istenmektedir. Sorular da adayların bu bilgilerini değerlendirmeye yönelik sorulmaktadır.

Vatandaşlık

Bu alanda adayların temel hukuk kavramları, yasama-yürütme-yargı organlarının işleyişi ve anayasamızın özellikleri hakkında bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. Sorular da adayların bu bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanmaktadır.

Güncel Bilgiler

Bu alanda, genelde son yıllarda başarı elde etmiş olduğumuz olaylar, ülkemizi etkileyen önemli olaylar, önemli şahsiyetler ya da dünya genelinde önemli sayılabilecek buluşlar, keşifler ve bu keşifleri kimin yaptığı tarzında sorular adayların karşısına çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir